Ceník služeb

 
Cena za jedno sezení v délce 50 minut je 500 Kč.
Cena za jednu individuální supervizi v délce 50 minut je 500 Kč
Cena za supervizi frekventantů výcviků je 1000 Kč za  135 minut.  (Délka supervizní hodiny pro frekventanty výcviku je 45 minut.)
 
Nemám smlouvu s pojišťovnami.
 
Jednotlivá sezení jsou hrazena přímou platbou na místě.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Výjimečně realizuji konzultace, terapii i supervizi přes skype.
Platbu lze pak realizovat na účet číslo: 101071297/0300