Ceník služeb

 
Cena za jedno sezení je 500 Kč.
 
Cena za jednu individuální supervizi je 500 Kč.
 
Cena za supervizi skupiny, týmu či organizace je po dohodě.
 
Cena za supervizi frekventantů výcviků je 1000 Kč za  130 minut.  V ceně je započítaná desetiminutová psychohygienická pauza.
 
Nemám smlouvu s pojišťovnami.
Jednotlivá sezení jsou hrazena přímou platbou na místě.
Délka poradenské, terapeutické i supervizní hodiny je 50 minut.