Poradenství a terapie

 
Poradenství a terapie je zaměřena na tyto oblasti
 
  • osobní růst a sebepoznání dospívajících a dospělých klientů
  • konfliktní, stresové a krizové životní situace dětí, dospívajících a dospělých klientů
  • stavy psychické nepohody (úzkost, obavy, smutek apod.) dětí i dospělých
  • poradenství v oblasti poruch řeči (logopedická diagnostika)
  • poradenství v otázkách výchovného vedení dětí 
  • terapeutické vedení dětí úzkostných, depresivních, s ADHD a poruchami chování
  • terapeutické vedení rodičů dětí s psychickými problémy
 
Terapeutická práce probíhá formou integrativní a kognitivně behaviorální terapie.
 
Objednat se lze telefonicky nebo emailem od pondělka do pátku v době od 7. 00 do 18. 00 hodin.
 
V případě, že příchozí hovor aktuálně nemůžu vzít, zatelefonuji zpět.