Knižní novinky

Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga.

Příručka nabízí funkční a autorčinou praxí ověřené strategie, které se řadí ke kognitivně-behaviorálním intervencím. Tyto intervence jsou účinné a dobře použitelné v denní praxi pedagogů, kteří učí integrované žáky především na základních školách. Obsahuje praktická doporučení a techniky, které...

Dialogy ze života dětí s psychickými problémy.

Publikace obsahuje 20 dialogů o prožívání dětí a adolescentů, kteří mají psychické potíže. Jednotlivé dialogy jsou ukončeny tématy k zamyšlení, co ve výchově mohlo třeba být jinak. Na ně navazuje populárně-odborná část, ta obsahuje pracovní listy, které jsou vypracovány podle...