Dialogy ze života dětí s psychickými problémy.

Dialogy ze života dětí s psychickými problémy.

Publikace obsahuje 20 dialogů o prožívání dětí a adolescentů, kteří mají psychické potíže. Jednotlivé dialogy jsou ukončeny tématy k zamyšlení, co ve výchově mohlo třeba být jinak.
Na ně navazuje populárně-odborná část, ta obsahuje pracovní listy, které jsou vypracovány podle kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Jsou uzpůsobeny tak, aby byly dobře použitelné i pro lidi, kteří KBT neznají a mohli je pohodlně v rámci práce na sobě používat.
Je vhodná pro rodičovskou i odbornou veřejnost.

www.grada.cz/dialogy-ze-zivota-deti-s-psychickymi-problemy-12513/