Produkty

Programy zaměřené na práci s dětmi a adolescenty

  Terapeutická práce s dětmi jako součást výchovného procesu. Dítě ze specifickými potřebami. Logopedické minimum. Hyperkinetické dítě ve škole. Dítě úzkostné, hyperkinetické a s poruchami...

Programy zaměřené na interpersonální komunikaci

  Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. Komunikace s klientem. Efektivní komunikace ve škole i doma (obsah programu - rozkliknout níž).    

Jiné

Základní kurz krizové intervence. Kognitivně behaviorální metody u žáků s psychickými poruchami. Jedná se o akreditované výcviky, s časovou dotací 48 hodin.  

Účinná intervence u dětí nejen s poruchami chování. (Aneb KBT dětí nejen s poruchami chování.)

Jedná se o dvoudenní workshop zaměřený na  kognitivně behaviorální psychoterapii dětí s poruchami chování, nejčastěji se vyskytujícími ve školní praxi. Výcvik je akreditovaný Ministerstvem...

Integrativní korekční program pro děti s ADHD.

Program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Účastníci dostanou osvědčení o jeho absolvování. Jedná se o ucelený program zaměřený na terapii poruch...

Efektivní komunikace ve škole i doma.

Cílem workshopu je seznámit účastníky s principy efektivní komunikace s dětmi i dospělými. Účastníci si osvojí praktické dovednosti, především jak úspěšně obstát v komunikaci...

Jakou měl diagnózu Dr. Jekyll? Aneb psychoterapeutické minimum pro studenty umění, teorie umění a dalších humanitně orientovaných oborů.

Obsah: Seminář poskytuje základní přehled o nejčastějších psychických poruchách v dětském, adolescentním a dospělém věku. Představuje jejich klinický obraz a informuje o funkčních terapeutických...