Efektivní komunikace ve škole i doma.

 

Cílem workshopu je seznámit účastníky s principy efektivní komunikace s dětmi i dospělými. Účastníci si osvojí praktické dovednosti, především jak úspěšně obstát v komunikaci s dětmi a žáky agresivními, ale i zamlklými a málo se prosazujícími. Naučí se techniky, jak se mají vymezit vůči rodičům, respektive jiným dospělým, kteří je nerespektují.

Osnova:

Workshop je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Jednotlivé teoretické bloky jsou prokládány praktickým nácvikem a modelováním problémových situací v interpersonální komunikaci.

V teoretické části bude probráno:

bullet význam a druhy komunikace
bullet rozdělení komunikace (verbální a neverbální, s důrazem na sílu prvního dojmu)
bullet chování v komunikaci (pasivní, agresivní, asertivní)
bullet asertivita a asertivní práva
bullet techniky asertivity: podávání zpětné vazby, podávání a přijímání komplimentu, asertivní „ne“, gramofonová deska, empatické naslouchání, požádání o laskavost
bullet V teoretické části se frekventanti také dozvědí o pravidlech aktivního naslouchání a o doporučeních, jak přijmout a vyjádřit kritiku.
bullet V závěru o specifikách komunikace s dětmi a žáky.

Praktická část obsahuje:

bullet nácvik empatického rozhovoru ve skupinách
bullet nácvik jednotlivých asertivních technik

Hodinová dotace: 7 hodin

Počet účastníků: maximálně 20 osob.

Místo konání: dle místa objednávky

Materiální a technické zabezpečení:

Flipchart, dataprojektor, počítač, magnetofon, místnost, ve které lze sedět v kruhu

Cena za osobu: dohodou