Nejbližší akce:
  • Sebepoškozování v dětském a adolescentním věku. (8 hodin)Termín 27. 4. 2019;  místo konání - Bratislava. Přihlášky viz. www.i-psychologia.sk
  • Kognitivně behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi. (8 hodin) Termín 28. 4. 2019; místo konání - Bratislava. Přihlášky viz. www.i-psychologia.sk
  • Možnosti účinné intervence u dětí s agresivními projevy chování. (20 hodin)Termín 8. a 9. 6. 2019; místo konání - Jasná - Přihlášky viz. www.i-psychologia.sk
  •  
  • Vámi zvolený vzdělávací program lze zrealizovat na zakázku, po domluvě.
 

Dvě vzdělávací akce v SR jsou akreditovány Ministerstvem školství SR a za jejich absolvování lze přidělit kredity. Jedná se o jeden dvacetihodinový program a jeden čtyřicetihodinový program: 

  •  Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania. (20 hodin)  
  • Využitie kognitívno behaviorálnych metód u žiakov s ADHD a poruchami správania. (40 hodin) 
 Přihlasovat se lze viz www.i-psychologia.sk (podle aktuálně vypsaných termínů).