Nejbližší akce:
  •  
  • Vámi zvolený vzdělávací program lze zrealizovat na zakázku, po domluvě.
 

Dvě vzdělávací akce v SR jsou akreditovány Ministerstvem školství SR a za jejich absolvování lze přidělit kredity. Jedná se o jeden dvacetihodinový program a jeden čtyřicetihodinový program: 

  •  Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania. (20 hodin)  
  • Využitie kognitívno behaviorálnych metód u žiakov s ADHD a poruchami správania. (40 hodin) 
 Přihlašovat se lze viz www.i-psychologia.sk (podle aktuálně vypsaných termínů).