Nejbližší akce:
  • 17. a 18. 11. 2018 Možnosti účinné intervence u dětí s agresivními projevy chování - akreditováno MŠ SR. Místo konání Bratislava přihlášky viz. www.i-psychologia.sk
 
  • V nejbližší době se vzdělávací akce pro otevřenou skupinu v ČR nekoná.
  • Vámi zvolený vzdělávací program lze zrealizovat na zakázku, po domluvě.
 

Akce v SR jsou akreditovány Ministerstvem školství SR a za jejich absolvování lze přidělit kredity. Jedná se o tři dvacetihodinové programy a jeden čtyřicetihodinový program: 

  • 1) Krízová intervencia v prostredí škol a školských zariadení. (20 hodin)
  • 2) Integratívny korekčný program pre deti s ADHD.(20 hodin)
  • 3) Využitie kognitívno behaviorálnych metód u žiakov s ADHD a poruchami správania. (40 hodin) 
  • 4) Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania. (20 hodin)  
 Přihlasovat se lze viz www.i-psychologia.sk (podle aktuálně vypsaných termínů).