Nejbližší akce:
  • Možnosti účinné intervence u dětí s agresivními projevy chování. (20 hodin).Termín:  28. a 29. 9. 2019; místo konání - Bratislava - přihlášky: www.i-psychologia.sk
  • Účinná intervence u dětí a žáků nejen s poruchami chování.  (16 hodin). Termín: 28. a 29. 10. 2019; místo konání - Hlohovec - přihlášky: gajarskajana@azet.sk
  •  
  • Vámi zvolený vzdělávací program lze zrealizovat na zakázku, po domluvě.
 

Dvě vzdělávací akce v SR jsou akreditovány Ministerstvem školství SR a za jejich absolvování lze přidělit kredity. Jedná se o jeden dvacetihodinový program a jeden čtyřicetihodinový program: 

  •  Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania. (20 hodin)  
  • Využitie kognitívno behaviorálnych metód u žiakov s ADHD a poruchami správania. (40 hodin) 
 Přihlašovat se lze viz www.i-psychologia.sk (podle aktuálně vypsaných termínů).