Nejbližší akce:
  • Sebepoškozování v dětském a adolescentním věku. (8 hodin)Termín 27. 4. 2019;  místo konání - Bratislava. Přihlášky viz. www.i-psychologia.sk
  • Kognitivně behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi. (8 hodin) Termín 28. 4. 2019; místo konání - Bratislava. Přihlášky viz. www.i-psychologia.sk
  • Možnosti účinné intervence u dětí s agresivními projevy chování. (20 hodin)Termín 8. a 9. 6. 2019; místo konání - Jasná - Přihlášky viz. www.i-psychologia.sk
  •  
  • Vámi zvolený vzdělávací program lze zrealizovat na zakázku, po domluvě.
 

Akce v SR jsou akreditovány Ministerstvem školství SR a za jejich absolvování lze přidělit kredity. Jedná se o tři dvacetihodinové programy a jeden čtyřicetihodinový progrramam: 

  • 1) Krízová intervencia v prostredí škol a školských zariadení. (20 hodin)
  • 2) Integratívny korekčný program pre deti s ADHD.(20 hodin)
  • 3) Využitie kognitívno behaviorálnych metód u žiakov s ADHD a poruchami správania. (40 hodin) 
  • 4) Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania. (20 hodin)  
 Přihlasovat se lze viz www.i-psychologia.sk (podle aktuálně vypsaných termínů).