Nejbližší akce:
  • V Bratislavě: Využitie kognitívno behaviorálnych metód u žiakov s ADHD a poruchami správania. (40 hodin) - termín 1. části - 10. a 11. 10. 2020  a termín 2. části - 14. a 15. 11. 2020. Přihlášky - Mgr. K. Mihinová, kontakt  www.i-psychologia.sk

Dvě vzdělávací akce v SR jsou akreditovány Ministerstvem školství SR a za jejich absolvování lze přidělit kredity. Jedná se o jeden dvacetihodinový program a jeden čtyřicetihodinový program: 

  • Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania. (20 hodin)  
  • Využitie kognitívno behaviorálnych metód u žiakov s ADHD a poruchami správania. (40 hodin) 
 Přihlašovat se lze viz www.i-psychologia.sk (podle aktuálně vypsaných termínů).
 
 

Vámi zvolený vzdělávací program lze zrealizovat i na zakázku, po domluvě.