Informace o mně

Vzdělání

1982 maturita Gymnázium Liptovský Hrádok
1987 ukončení magisterského studia, obor Speciální pedagogika UP Olomouc, zaměření psychopedie, logopedie, etopedie
1998 výukový a výcvikový program: Setkání s muzikoterapií
1998 kurz: Úvod do sebepoznání, relaxační techniky a imaginace
1999 výukový a výcvikový program: Metody a techniky práce s rodinami
1999 výukový a výcvikový program: Jak mluvíme
1999 základní výcvik v modelu Virginie Satirové
1999 kurz: Práce se sociálně patologickými jevy na ZŠ
2000 kurz: Jednáni a vyjednávání
2000 výukový a výcvikový program: Neverbální techniky, úvod do psychogymnastiky
2001 vzdělávací program: Dítě v rozvodových situacích
2001 výcvikový kurz telefonické krizové intervence
2001 výcvikový kurz: Psychologická intervence v terénu
2001 školící a výcvikový kurz: Test stromu
2002 vzdělávací program: Konflikty ve škole
2002 výcvikový seminář k problematice zneužívání návykových látek dětmi a mládeží
2002 výcvikový kurz: Modelové řešení šikany
2003 výukový a výcvikový program: Komunikace mezi psychology, terapeuty a pedagogy
2003 ukončení integrativního komplexního čtyřletého sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, akreditovaného pro zdravotnictví (získání kvalifikace psychoterapeut)
2004 vzdělávací program: Respektovat a být respektován
2004 výukový a výcvikový program: Imaginativní metody v psychoterapii a osobnostním seberozvoji
2004 školení v metodice behaviorální terapie obezity "STOB"
2005 Tréningový program pro nápravu grafomotorických obtíží
2007 kurz: ADHD diagnóza nebo handicap?
2009 vykonání rigorózní zkoušky na Univerzitě Komenského v Bratislavě
2010 ukončení postgraduálního čtyřletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (získání kvalifikace kognitivně behaviorální terapeut, podle kritérií EU)
2011 ukončení komplexního výcviku v mediaci (získání kvalifikace mediátor)
2011 vzdělávací program: Deficity dílčích funkcí
2012 ukončení komplexního vzdělávacího programu: Koučování pro pedagogické pracovníky
2013 ukončení supervizního výcviku v Bratislavě (získání kvalifikace supervizor)
2016 vzdělávací program: Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem
2016 základní kurz: Aromaterapie 
2018 vzdělávací program: Osobnostně sociálním rozvojem pedagoga k nenásilné komunikaci s dětmi a rodiči
2018 základní kurz: Sandplay/Sandtray 
2019 seminář: Skupinové nácviky sociálních dovedností žáků s PAS pro I: a II. stupeň ZŠ
2019 workshop: Krátkodobé KBT metody (H. Vontorčíková, BA)
2019 workshop: Zážitkový úvod do ACT (H. Vontorčíková, BA a L. Zernerová, MSc.)
2019 workshop: Úvod do Acceptance and Commitment Therapy (Dr. Elizabeth Burnside)
2023 vzdělávací program: Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami
2023 vzdělávací akce: Dítě s poruchou attachmentu ve školním prostředí a nastavení komunikace se školou
2023 ukončen výcvik v Individuální schematerapii (Slovenský institut schematerapie v Liptovském Mikuláši)
2023 ukončen tříletý výcvikový kurz v supervizi v kognitivně behaviorální terapii (získání kvalifikace supervizor v kognitivně behaviorální terapii, odpovídající standardům Evropské asociace pro KBT)
 

Praxe

1987 - 1991 - speciální pedagog, Zvláštní škola internátní Hranice

1991 - doposud - speciální pedagog a psychoterapeut na škole při Psychiatrické nemocnici v Opavě

1993 - vedlejší pracovní poměr, speciální pedagog, Pedagogicko psychologická poradna Opava

2007 - doposud - akreditovaný lektor Slezské univerzity v Opavě

2001 - 2010 - externí pracovnice Linky důvěry

 

Členství

Česká psychoterapeutická společnost

ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT

Česká společnost KBT

Asociácia supervízorov Slovenska

 

Publikace

e-learningová výuka - Slezská univerzita (Pedagogická intervence u dětí s poruchami chování, Práce s agresivními dětmi, Práce s hyperkinetickým dítětem) 
 
skriptum - Korekční program pro děti s ADHD, vydala Slezská univerzita v Opavě, 1. vydání, 2011; ISBN 978-80-7248-674-2)
 
odborné příspěvky do časopisů - Speciální pedagogika a Prevence
 
odborný příspěvek do publikace -  G. Herényiová, L. Sabová a kolektív: ADHD v bio-psycho-sociálnom kontexte; vydal Psychoprof, Nové Zámky, 2015; ISBN 978-80-89322-22-0)
 
odborná publikace - Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga, vydalo nakladatelství Grada, Praha, 1. vydání, 2021; ISBN 978-80-271-4200
 
publikace - Dialogy ze života dětí s psychickými problémy, vydalo nakladatelství Grada, Praha, 1. vydání, 2021; ISBN 978-80271-3241-6