Programy zaměřené na práci s dětmi a adolescenty

 

 • Terapeutická práce s dětmi jako součást výchovného procesu.
 • Dítě ze specifickými potřebami.
 • Logopedické minimum.
 • Hyperkinetické dítě ve škole.
 • Dítě úzkostné, hyperkinetické a s poruchami chování.
 • Hry pro děti úzkostné, hyperkinetické a s poruchami chování.
 • Když se řekne psychopat.
 • Nejčastější psychické poruchy u dětí.
 • Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování.
 • Integrativní korekční program pro děti s ADHD (obsah programu - rozkliknout níž).
 • KBT dětí nejen s poruchami chování (obsah programu  - rozkliknout níž).
 • Sebepoškozování v dětském a adolescentním věku.
 • Kognitivně behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi.
 • Láska a řád nejdůležitější výchovné nástroje.
 • Deset výchovných zásad, které by měl každý rodič znát a respektovat.