Programy zaměřené na práci s dětmi a adolescenty

 

 • Terapeutická práce s dětmi a žáky jako součást výchovného procesu.
 • Dítě a žák ze specifickými potřebami.
 • Logopedické minimum.
 • Dítě úzkostné, hyperkinetické a s poruchami chování.
 • Hry pro děti úzkostné, hyperkinetické a s poruchami chování.
 • Když se řekne psychopat.
 • Nejčastější psychické poruchy u dětí a žáků.
 • Účinné kroky při výchově dětí a žáků s poruchami chování.
 • Integrativní korekční program pro děti a žáky s ADHD (obsah programu - rozkliknout níž).
 • KBT dětí a žáků nejen s poruchami chování (obsah programu  - rozkliknout níž).
 • Sebepoškozování v dětském a adolescentním věku.
 • Kognitivně behaviorální intervence při práci s úzkostnými dětmi a žáky.
 • Láska a řád nejdůležitější výchovné nástroje.
 • Deset výchovných zásad, které by měl každý rodič znát a respektovat.
 • Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním.