Možnosti účinné intervence u dětí a žáků s agresivním chováním.

 

Vzdělávací program poskytuje možnosti, jak přistupovat a pracovat s dětmi a žáky školního věku, které ve svém chování projevují zvýšenou agresi.

Program se skládá z didaktické a praktické části.

V teoretické části se pracuje s pojmy agrese, agresivita, jsou představeny příčiny agresivity a její projevy v různých věkových obdobích. Teoretická část upozorňuje na projevy chování, které si v pedagogické praxi zasluhují zvýšenou pozornost. (Dítě a žák s ADHD, poruchami chování či dítě a žák disharmonicky se vyvíjející).  Informuje o vhodných přístupech k dětem a žákům s  agresivním chováním.

Praktická část je zaměřena na procvičování technik, které se řadí k integrativním intervenčním přístupům, s akcentem na kognitivně - behaviorální odborný přístup. Tento přístup je možné efektivně uplatnit ve výchovném i vzdělávacím procesu s žáky, kteří projevují zvýšenou agresi v chování, pramenící z různých příčin. V praktické části si účastníci též zážitkovou formou procvičí doporučované komunikační strategie v interakci s dětmi a žáky, resp. s jejich rodiči, kteří aktuálně projevují zvýšenou agresi.

Forma: dílna

Hodinová dotace: 8 hodin

Počet účastníků: maximálně 20

Místo konání: dle místa objednávky

Materiální a technické zabezpečení: flipchart, dataprojektor, počítač a místnost, ve které lze sedět v kruhu

Cena: 1300 Kč za osobu nebo 50 eur za osobu

Lektor: PhDr. Nora Gavendová speciální pedagog a psychoterapeut na škole při Psychiatrické nemocnici v Opavě