Jiné

  • Základní kurz krizové intervence.
  • Kognitivně behaviorální metody u žáků s psychickými poruchami.
Jedná se o akreditované výcviky, s časovou dotací 48 hodin.