Účinná intervence u dětí a žáků nejen s poruchami chování. (Aneb KBT dětí a žáků nejen s poruchami chování.)

 

Jedná se o dvoudenní workshop zaměřený na  kognitivně behaviorální psychoterapii dětí a žáků s poruchami chování, nejčastěji se vyskytujícími ve školní prostředí.

Cílem je: poskytnout účastníkům komplexní přehled péče o tyto děti a žáky s akcentem na uplatnění kognitivně behaviorální terapie, která se jeví zejména v terapii dětí a žáků jako velmi účinná.

Osnova workshopu:

bullet

diagnostická východiska nejčastěji se vyskytujících poruch chování

bullet

možnosti a limity pedagogů, psychologů a terapeutů při jejich řešení

bullet

teoretická východiska kognitivně behaviorální terapie (KBT)

bullet

širší uplatnění KBT

bullet

efektivní kognitivně behaviorální postupy uplatňované ve školním i mimoškolním prostředí – režimová opatření, monitoring, pozitivní posilování  žádoucího chování, nácvik podle vzoru, expoziční terapie, behaviorální smlouvy, vyhasínání, žetonové hospodaření, zaplavení, tvarování, práce s rodiči

bullet

základy relaxace

bullet

interaktivní část – rozbor kazuistik a diskuse

Hodinová dotace: 16 hodin

                              (8 hodin teorie a 8 praktických cvičení)

Materiální a technické zabezpečení:

Flipchart, dataprojektor, počítač, magnetofon, místnost, ve které lze sedět v kruhu

Cena: 2200 Kč za osobu anebo 80 eur za osobu

Počet účastníků: maximálně 20 osob

Místo konání: dle místa objednávky

Lektor: PhDr. Nora Gavendová speciální pedagog a psychoterapeut na škole při Psychiatrické nemocnici v Opavě.