Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga.

Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga.

Příručka nabízí funkční a autorčinou praxí ověřené strategie, které se řadí ke kognitivně-behaviorálním intervencím. Tyto intervence jsou účinné a dobře použitelné v denní praxi pedagogů, kteří učí integrované žáky především na základních školách.
Obsahuje praktická doporučení a techniky, které mohou pedagogové ve výuce efektivně a pohodlně uplatnit. Tyto techniky jsou precizně rozděleny zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro školní psychology a jejich použití je ilustrováno na konkrétních kazuistikách.
Publikace představuje jakýsi strukturovaný, přehledný a praktický „manuál“ jak s žáky, u kterých byla diagnostikována psychická porucha, pracovat. Jak s nimi komunikovat, jak na ně nahlížet, přitom neopomíjet žáky intaktní a k tomu důstojně obstát v roli učitele.
V této publikaci je kognitivně-behaviorální terapie originálně, srozumitelně a jasně zasazena v prostředí školy.

www.grada.cz/kognitivne-behavioralni-pristupy-v-praxi-pedagoga-12105/