Informace o mně

30.08.2014 21:39

 

Vzdělání

 • 1982 maturita Gymnázium Liptovský Hrádok
 • 1987 ukončení magisterského studia, obor Speciální pedagogika UP Olomouc, zaměření psychopedie, logopdie, etopedie
 • 1998 výukový a výcvikový program: Setkání s muzikoterapií
 • 1999 výukový a výcvikový program: Metody a techniky práce s rodinami
 • 1999 základní výcvik v modelu Virginie Satirové
 • 1999 výukový a výcvikový program: Jak mluvíme
 • 2000 výukový a výcvikový program: Neverbální techniky, úvod do psychogymnastiky
 • 2001 výcvikový kurz telefonické krizové intervence
 • 2001 výcvikový kurz: Psychologická krizová intervence v terénu
 • 2002 výcvikový seminář k problematice zneužívání návykových látek dětmi a mládeží
 • 2002 výcvikový kurz: Modelové řešení šikany
 • 2003 ukončení integrativního komplexního čtyřletého sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, akreditovaného pro zdravotnictví (získání kvalifikace psychoterapeut)
 • 2004 výukový a výcvikový program: Imaginativní metody v psychoterapii a osobnostním seberozvoji
 • 2004 školení v metodice behaviorální terapie obezity "STOB"
 • 2009 vykonání rigorózní zkoušky na Univerzitě Komenského v Bratislavě
 • 2010 ukončení postgraduálního čtyřletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (získání kvalifikace kognitivně behaviorální terapeut, podle kritérií EU)
 • 2011 ukončení komplexního výcviku v mediaci (získání kvalifikace mediátor)
 • 2012 ukončení komplexního vzdělávacího programu: Koučování pro pedagogické pracovníky
 • 2013 ukončení supervizního výcviku v Bratislavě (získání kvalifikace supervizor)
 

   PRAXE

1987 - 1991 - speciální pedagog, Zvláštní škola internátní Hranice

1991 - doposud - speciální pedagog (etoped, logoped a psychoterapeut) na škole při Psychiatrické nemocnici v Opavě

1993 - vedlejší pracovní poměr, speciální pedagog, Pedagogicko psychologická poradna Opava

2007 - doposud - akreditovaný lektor Slezské univerzity v Opavě

2001 - 2010 externí pracovnice Linky důvěry

 

ČLENSTVÍ

Česká psychoterapeutická společnost

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

ABC Slovenský ištitút pre výcvik v KBT

Asociácia supervízorov Slovenska

 

PUBLIKACE

 • v odborných  časopisech  Speciální pedagogika a Prevence
 • e-learningová výuka - Slezská univerzita (Pedagogická intervence u dětí s poruchami chování, Práce s agresivími dětmi, Práce s hyperkinetickým dítětem)
 • skriptum: Korekční program pro děti s ADHD (Slezská univerzita v Opavě, 1. vydání, 2011 ISBN 978-80-7248-674-2)